Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Perioadele dezvoltarii umane

1. Perioada prenatală (concepţiei – naştere). Este una din etapele de dezvoltare majoră a individului, se formează structura de bază a organismului şi este caracterizată printr-o mare vulnerabilitate, în special în primele trei luni de dezvoltare prenatală.

2. Copilăria mică (0 – 3 ani). Se caracterizează prin dependenţa totală de adulţi, dar şi prin multiple abilităţi/reflexe înnăscute care dispar pe parcurs, dar care asigură bazele învăţării, o învăţare caracterizată prin senzorialitate. Către 2 ani asistăm la primele evoluţii independente, copilul merge, vorbeşte şi apar primele semne de socializare, interesul faţă de alţi copii.

3. Copilăria mijlocie (3 – 6 ani). La această vârstă copilul are abilităţile necesare pentru a se integra într-un program educaţional, este perioada preşcolară. Conştientizează propriile trebuinţe şi le exteriorizează, apar reacţii de refuz dar şi autocontrolul; relaţia cu adulţii începe să se modifice; poate realiza o serie de activităţi singur, este mult mai independent şi se structurează primele relaţii sociale.